Ако желаете да доверите своите спестявания на Конкорд Асет Мениджмънт и да ползвате платформата ConcordOnline, Вие имате две възможности:

I. Заповядайте в офиса ни на адрес: София 1303, бул. Тодор Александров 117 или се свържете с нас на телефон: 02 8164345 или на е-mail: online@concord-am.bg

или

II. Станете наш клиент бързо, лесно и изцяло дигитално чрез приложението Евротръст. Ако сте клиент на Евротръст, натиснете бутон ДА. Ако не сте клиент на Евротръст, натиснете бутон НЕ и се регистрирайте абсолютно БЕЗПЛАТНО.

ДА                         НЕ

Чрез платформата ConcordOnline, Вие ще разполагате с потребителско име и парола за достъп, чрез които имате възможност да следите в реално време салдото и движенията по Вашия портфейл.

Вашите лични данни са ни необходими, за да гарантират сигурността на Вашата инвестиция. Данните, които ще предоставите при регистрацията си, ще се използват само за легитимирането Ви като наш клиент. Данните няма да се предоставят на трети лица (освен при поискване от страна на оторизирани власти). Вашите лични данни няма да се използват, за да получавате нежелана информация по пощата или имейл-а. Конкорд Асет Мениджмънт е регистриран като администратор на лични данни.


Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на Конкорд Асет Мениджмънт, както и в уебсайта на дружеството: www.concord-am.bg