Добре дошли в ConcordOnline!

ConcordOnline e платформа, която предоставя на Вашето внимание възможно най-актуална информация за състоянието на Вашите инвестиции, управлявани от УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД.

ConcordOnline е част от политиката на компанията да предложи на своите клиенти не само удобство, но и изключителна прозрачност за управлението на техните спестявания.


Ако имате нужда от помощ позвънете на : 02 8164345 или е-mail: online@concord-am.bg

Инвеститорите в дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на Конкорд Асет Мениджмънт, както и в уебсайта на дружеството: www.concord-am.bg